Kalite Belgeleri

Kalite Belgeleri
SOFİTO müşteri güvenini kendisine amaç edinerek,kalitenin en yüksek değere çıkartılması için gerekli Kalite Yönetim Sistemi ve Organizasyon yapısını kurmayı hedef seçmiş ve bu hedefe ulaşmak için; kalitenin sisteme dayalı olarak güvence altına alınması bilinci, tüm Sofito çalışanları tarafından benimsenerek ilke haline getirilmiştir.
Bu çerçevede Sofito , Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve ISO 9001:2008 Uluslararası Kalite Yönetim Sistem Standardını esas almıştır. Bu standarta uygunluğun sağlanması ve Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi Yönetimin sorumluluk ve güvencesi altındadır.

Kalitenin 'Müşteri İsteklerine Uygunluk Derecesi' olduğuna inanan Sofito çalışanları, ekip çalışmaları ile sistemi desteklemektedirler.